Strona główna \ Polityka prywatności

Polityka prywatności / RODO

Polityka prywatności A2O Acorn 2 Oak – dębowa.sklep.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

 

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami ..

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych w dębowa.sklep.pl Acorn 2 Oak

Administratorem danych osobowych  (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

 

Acorn2 Oak Lidia Leśniewska

siedzibą w Kaszczorze, gmina Przemęt, przy ul. Koszykowej 5,

NIP 923-101-00-61, 

REGON 639633621.

 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 

A. Certyfikat Rapid SSL gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a sklep.debowa.pl  jest szyfrowana 128 bitowym kluczem.

B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy debowa.sklep.pl którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

C. System IT debowa.sklep.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III.   Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

A.     Rejestracja

 

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w debowa.sklep.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

 

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane debowa.sklep.pl.

 

W trakcie rejestracji prosimy o:

1.     imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2.     adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3.     3. e-mail – niezbędny do logowania do debowa.sklep.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z debowa.sklep.pl Acorn 2 Oak  

4.     Data urodzenia – niezbędna do weryfikacji pełnoletniości

5.     numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

 

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez debowa.sklep.pl  Acorn  2 Oak i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

 

B. Złożenie zamówienie

 

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – potrzebny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – potrzebny  w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

5. Data urodzenia – niezbędna do weryfikacji pełnoletniości

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez debowa.sklep.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a. DPD Polska Sp. z o.o.

b. Dębowa Polska Sp. z o. o. Sp. K

 

2. imię i nazwisko, adres, NIP, wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

Acorn 2 Oak Lidia Leśniewska

 

 

 

IV. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów debowa.sklep.pl  Acorn 2 Oak  

Debowa.sklep.pl  bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w debowa.sklep.pl Acorn 2 Oak linki do innych stron internetowych. Debowa.sklep.pl Acorn 2 Oak   nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 

 

 

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Debowa.sklep.pl Acorn 2 Oak    dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa Debowa.sklep.pl Acorn 2 Oak   zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania debowa.sklep.pl  lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

O takiej zmianie debowa.sklep.pl Acorn 2 Oak  powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://www.debowa.sklep.pl

 

VIII. Kontakt

debowa.sklep.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 690 013 467 lub e-mail sklep@acorn2oak.pl, acorn.zamowienia@gmail.com

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 690 013 467 lub e-mail sklep@acorn2oak.pl, acorn.zamowienia@gmail.com

 

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Acorn 2 Oak Lidia Leśniewska

Koszykowa 5

64-234 Kaszczor

 

 

 

 

 

1.Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę lub inny podmiot, któremu Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem realizacji Zamówienia, ale nie wyrażenie zgody pozbawia Zamawiającego możliwości otrzymywania jakichkolwiek informacji o artykułach oferowanych przez Sprzedawcę, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w Sklepie oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Shopping Cart